Visie en missie

Visie en missie van Internationaal Dansensemble Paloina

Folkloristische dans

Ieder land of volk heeft zijn eigen folkloristische danstradities. De traditionele vormen zijn verbonden met belangrijke gebeurtenissen in het leven zoals geboorte, huwelijk of dood. Ze kunnen ook een relatie hebben met de natuur zoals het dansend afdwingen van een goede oogst of de viering van de lente.

De theatervorm van deze folkloristische dans behoudt het karakter en de specifieke, traditionele stijl. Een theaterproductie maakt het mogelijk om de dansvorm aan een breed publiek te tonen. Elementen als choreografie, regie en vormgeving toevoegen aan de traditionele dansstijl vergroot de belangstelling van het publiek. Deze vorm van theater, met zijn wortels diep in de geschiedenis en antropologie, heeft veel afwisselende repertoirestukken voortgebracht.

Veel landen hebben een nationaal folkloregezelschap, waarin jonge getrainde dansers folkloristische dansstukken uitvoeren. Soms wordt een stuk strikt ingestudeerd volgens traditionele opvattingen. Andere stukken worden vrijer geïnterpreteerd door choreografen die hun sporen hebben verdiend in hun vakgebied.

Visie

De veelzijdigheid van de traditionele folklore biedt een schat aan mogelijkheden wat betreft dans, muziek en kostuums. Paloina kiest voor theatraal vormgegeven choreografieën om deze dansvorm toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Bij Paloina worden niet alleen dansvormen beoefend die tot onze eigen traditie behoren. Om dichtbij de oorsprong te blijven werken we met choreografen die erkend specialist zijn in de authentieke dansvorm. Paloina vindt dat deze interesse in de folklore van anderen, maar ook het uitdragen en levend houden van eigen danstradities, bijdraagt tot wederzijds begrip en respect.

Paloina is begonnen met West- en Oost Europees dansmateriaal maar verlegt elk jaar haar grenzen. Iedere dansstijl kan opgenomen worden in het repertoire van Paloina mits de dansstijl tot folkloredans of werelddans gerekend kan worden, het orkest de muziek kan spelen en de dansers het dansmateriaal aankunnen.

Tradities zijn continu onderhevig aan veranderingen. Dat maakt folkloredans volgens ons een dansvorm waarin men nooit uitgeleerd raakt.

 

Missie

Voorstellingen brengen in binnen en buitenland.
De beste wijze om onze visie uit te dragen is door het geven van voorstellingen met folkloristische dans en muziek. Sinds de oprichting in 1971 tracht Paloina in binnen en buitenland zoveel mogelijk optredens te verzorgen. Jaarlijks organiseert Paloina een eigen voorstelling die altijd open is voor publiek. Wanneer een organisatie ons inhuurt kan het voorkomen dat het optreden besloten is. Onze doelstelling is om het publiek te interesseren voor en amuseren met nationale en internationale folkloredans.

Kwaliteitsbewaking
Paloina streeft ernaar de beste kwaliteit folkloredans en muziek te bieden aan haar publiek. Door middel van een proeftijd worden dansers en muzikanten geauditeerd. Choreografen worden geselecteerd op basis van hun expertise en goede overdracht van kennis. De artistieke commissie waakt voor de authenticiteit van muziek en dans zodat het publiek een verantwoorde voorstelling te zien krijgt.

Talentontwikkeling.
Paloina heeft gekozen voor een opleidingstraject waarbij dansers en muzikanten als aspirant kunnen starten. Zo kan er voldoende ervaring worden opgedaan met het geven van voorstellingen in stijlen waarmee de aspirant bekend is. Mits er voldoende ontwikkeling is, worden de stijlen uitgebreid en kan de aspirant op termijn doorstromen naar het ensemble.

Talentontwikkeling, zowel binnen als buiten Paloina om, wordt gestimuleerd. De dansers worden bij Paloina uitgedaagd door een divers aanbod van choreografieën en dansstijlen. Een aantal dansers heeft zich buiten Paloina ontplooid in een specifieke dansstijl, het dansdocentschap of  in folklore zang. Paloina biedt deze dansers de ruimte binnen het gezelschap om dit talent verder te ontwikkelen en door te geven.

Levend houden van immaterieel erfgoed.
Vernieuwing en ontwikkeling zijn zinvol wanneer zij voortkomen uit een degelijke kennis van traditie. Paloina werkt met choreografen die erkend specialist zijn in de authentieke dansvorm. Hierdoor worden verschillende interpretaties (van traditioneel tot eigentijds) van folkloredans vertegenwoordigd in het repertoire van de groep.

Paloina neemt sinds 1975 deel aan internationale festivals georganiseerd door CIOFF / UNESCO. De doelstelling van Unesco is Culturele diversiteit en interculturele dialoog bevorderen. CIOFF richt zich hierbij speciaal op folkloristische dans en muziek. We presenteren op deze festivals de Nederlandse folklore, maken actief kennis met folklore van andere landen en wisselen kennis uit over danstradities.

Behouden van traditionele kostuums
Het aantal kostuums is door de jaren heen bijzonder uitgebreid. Tijdens internationale festivals heeft Paloina regelmatig de kostuumprijs gewonnen voor de traditionele Nederlandse kostuums. Wij vinden het van groot belang om kostuums te behouden en onze dansen in traditionele kostuums te laten zien. Wanneer wij niet in het bezit zijn van de authentieke kostuums, maken wij ze zelf zo accuraat mogelijk na.